Üreticiler marka olmadan yola devam edebilir mi?

merabeyin

New member
Covid-19 krizinin dijital dönüşümü hızlandırdığı dönemde dijital sistemlere entegre olamayan birçok üretici marka pazarın gerisinde kalmıştır. Covid-19 krizi, dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu küresel olarak gösteren önemli bir dönüm noktası olmuştur. Firma sahipleri güçlü ve sürdürülebilir marka konusunda araştırma ve geliştirme etkinliklerini sürekli olarak desteklemeli, bu konuda modern gelişmeleri takip ederek yenilikçilik ve geliştiricilik yönlerini bireysel ve kurumsal düzeyde hayat boyu eğitim felsefesi ile sürekli iyileştirmelidir.
 
Üst