Beden burada ruh nerede?

merabeyin

New member
Dijital platformda birçok yerli dizi ve filmde bireylerin sınırsız özgürlüğü, ailenin önemsizleştirilmesi yanında manevi değerler üzerinde yapılmaya çalışılan tahribat gerçekten endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Bu dizilerde Budizm, Şamanizm gibi inançların ritüellerinin kullanılması da dikkat çekici. Çocuklar ve gençler akranlarından ve çevrelerinden çok çabuk etkilenirler. Gençlerin okul ve sosyal çevresi birçok davranışında önemli belirleyicidir. Hatta aile çok zaman gençler için en az etkilidir.
 
Üst